• Photo credits : Yugarta

    نضال من أجل التحرر و لیس نقاش قضیب او دبر

    بقلم : مالا بديع في غالب الوقت ما تكون الكتابات المغربیة من مقالات و غیرها حول قضایا مجتمع المیم -عین قاصرة و سطحیة التحلیل و غیر مطلعة عن الادب و النقاشات النسویة و الكویریة المغربیة الشبابیة و البدیلة و دائما…